^
  1. GRI
  2. PWI
  3. PW2
  4. GIN
  5. PGI
  6. PUI

Przedmiot: GRAFIKA INTERNETOWA
Specjalizacja: Grafika cyfrowa
Stopień: Magisterium
Semestr: 1

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Grodner

Przedmiot poświęcony implementacji projektów graficznych stron internetowych. W trakcie semestru studenci uczą się jak projekt graficzny layout'u ożywić przy użyciu języków HTML5 i CSS3 oraz programu Adobe Dreamweaver.

Chcesz studiować grafikę komputerową w WIT? przejdź do strony rekrutacji