Logo image

Rękodziełem nazywamy wyroby wytworzone własnoręcznie, bez użycia maszyn przemysłowych. Przedmioty o wydźwięku arty- stycznym, posiadające unika- towy styl i klimat. Często wy- korzystuje się inspiracje z danego okegu kultury.

Niepowtarzalny charakter zapewniają użyte techniki rzemieślnicze znane światu od pokoleń np. technika mak- ramy, wiązanie słupków i węzłów.

Tkaniną unikatową określa się wyrób włókienniczy o chara- kterze artystycznym z zach- owaniem właściwości tka- niny tzn. osnowy i wątku.

Wyroby przemysłowe są potomkami oryginalne- go rzemiosła używane w produkcji masowej. Tkaniny wytwarzane na maszynach mają powta- rzalny wzór oraz formę, przez co tracą na wartości unikalnej.

Tkaniny unikatowe

01

Portal

2017.
Cotton rope.
24 x 45.

02

Organism

2018.
Cotton rope and linen.
145 x 85.

03

Willow

2019.
Cotton rope.
40 x 125.

Wzory przemystowe

01

Net I

2019.
Digital work.
40 x 40.

02

Net II

2019.
Digital work.
40 x 40.

03

Coffee I

2018.
Digital work.
40 x 40.

Newsletter

Dołącz do nas i daj się zainspirować każdego dnia!