^
  1. GRI
  2. PWI
  3. PW2
  4. GIN
  5. PGI
  6. PUI

Przedmiot: PODSTAWY GRAFIKI INTERNETOWEJ
Stopień: Licencjat
Semestr: 2

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Grodner
Prowadzący: dr inż. Magdalena Mirkowicz

Pierwszy kurs dotyczący projektowania grafiki internetowej. Na zajęciach studenci poznają podstawowe zasady projektowania web design'ów. Projektem zaliczeniowym jest graficzny layout strony internetowej.

Zapraszamy do obejrzenia najlepszych projektów zaliczeniowych.

Chcesz studiować grafikę komputerową w WIT? przejdź do strony rekrutacji

2020/2021

Kucharczyk Kacper

Tokarska Małgorzata

Rutkowski Michał

2019/2020

Gałązka Katarzyna

Żamojda Piotr

Doroszewski Maximilian

Gorczyca Antonina

Kalaitan Valentyna

Kalinowska Paulina

Świder Maria

Kaczorowska Katarzyna

Smolińska Zuzanna

2018/2019

Szeluga Jakub

Balec Karolina

Siwoń Bartek

Nowakowska Magda

Dymon Nazar

Nalepa Jakub

Ceran Paulina

2017/2018

Baca Aleksandra

Lewczuk Jakub

Pelc Aleksandra

Zagusta Alisa

2016/2017

Piwoński Igor

Sutkowska Laura

Zieliński Kamil

2015/2016

Kasprzyk Damian

Staszewska Monika

Zaniewska Dominika

2014-2015

Kłos Alicja