^
  1. GRI
  2. PWI
  3. PW2
  4. GIN
  5. PGI
  6. PUI

Przedmiot: PRACOWNIA GRAFIKI INTERNETOWEJ
Specjalizacja: Grafika cyfrowa
Stopień: Magisterium
Semestr: 2

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Grodner

Przedmiot będący kontynuacją kursu Grafika Internetowa jest rozszerzeniem wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania i implementacji stron internetowych o zagadnienie responsywności.

W tym semestrze projekty stają się skalowalne i świetnie prezentują na urządzeniach mobilnych.

Chcesz studiować grafikę komputerową w WIT? przejdź do strony rekrutacji